โรงเรียนบ้านวังยายมาก

หมู่ที่ 3 บ้านวังยายมาก ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย 64190
โทร. 055-679197

ข้อมูลบุคคลากร

 

นางสาวกาญจนา ชัยพร ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางสาวปกิตตา ปานเกษม ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางสาวพรพิมล หล่ออินทร์ ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายนิคม ชาญสมาธิ์ นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : –

บทความล่าสุด